logo

 

Velkommen til min verden

 

 

 

Jeg heter Gunnar Strøm. Jeg er pensjonert flygerinspektør fra Luftfartstilsynet og som pensjonist har jeg mange interessante saker og ting for meg.

Hele året spiller jeg en masse golf. Det gjør jeg primært for mosjonens skyld.

Jeg har to barnebarn, to gutter. De ser også til at jeg får nok mosjon.

For å holde hodet i trim holder jeg en masse på med IT.

Denne siden er først og fremst til bruk for meg selv. Jeg må ha en plass å leke meg på.

 

 

 

Nå er det golf som gjelder. Jeg er leder for Marshalkommiteen i Sandefjord Golfklubb.

 

INSTRUKS

En Marshall er en erfaren golfspiller som skal bidra til at god golf-etikette blir etterlevd og at golfreglene blir fulgt. Han/hun er Sandefjord Golfklubb sin representant på banen.

Golfbilen er utstyrt med førstehjelpsutstyr og marshallen kan tilkalle hjelp ved behov. Hjertestarter finnes i klubbhuset. Marshall kan utføre Hjerte- og lungeredning (HLR).

 1. Marshall skal kontrollere at spillerne er godkjente og har betalt greenfee før spillet påbegynnes. Bagen skal være merket med gyldig bevis. Beviset skal være godt synlig. Ikke godkjente spillere skal bortvises.
 2. Marshall skal bidra til at flyten i spillet er tilfredsstillende. Spillerne må spille uten unødvendige forsinkelser og i henhold til enhver retningslinje for spillehastighet som styret har fastsatt.
 3. Spillehastigheten er:
  Hull 1-9:  1:50
  Hull 10-18: 2:10
 4. Undervisning og trening skal ikke skje på banen.

Marshallen skal ta seg av spørsmål, forespørsler og bekymringer som spillerne måtte ha.

 1. Han/hun skal rettlede når det er nødvendig.
 2. Oppstår uenighet mellom spillere eller spørsmål knyttet til  tempo eller etikette, bør disse spillerne oppsøke Marshall. Marshall skal ikke engasjere seg i diskusjoner, klager o.l. . Han/hun skal referere til regler og la det være med det.

  Klager skal være skriftlige og skal kun rettes til:

  Leder for Marshalltjenesten

VEDLEGG 1

UTFYLLENDE KOMMENTARER

Dersom han/hun har noen lure tips om hvilke farer man bør holde seg unna på et golfhull bør han/hun ikke holde det for deg selv. Alle er tjent med at folk holder seg unna trøbbel og spillet går fortere. 

Om nødvendig skal Marshall pålegge å slippe igjennom hvis det er ledig hull foran. Han/hun kan også pålegge langsomme spillere til å hoppe over hele eller deler av et hull.
 
Å bidra til at avslutningen av et hull og spill fra neste utslagssted ikke forsinker spillet unødvendig.

Det forventes at spillerne posisjonerer seg rett bak spillerne foran seg, og ikke rett foran spillerne bak.
 
Spillerne forventes å «slippe gjennom» mens det letes etter baller.

Spillerne forventes å sette fra seg golfbagene mot neste hull. Da spares det også tid mellom hullene.

Hvis muligheten byr seg, hjelpe spillere å lete etter tapte baller (eller forsiktig foreslå at de gir opp letingen for å holde tempoet i spillet).

Prøve å megle i eventuelle tvister som kan oppstå mellom spillere.

Hvis uenighet oppstår mellom spillere eller spørsmål knyttet til tempoet i spillet eller etikette, bør disse spillerne søke råd hos en Marshall for å megle.

www.golfforbundet.no/assets/files/spiller/turneringer/Golfreglene%202012-2015.pdf

www.golfforbundet.no/assets/files/klubb/aktivitet/golfvett_og_regler.pdf

 

 

VEDLEGG 2
                      

Hjertestarter er tilgjengelig.

 

Posisjon:
        
50° 06´ 2424´´ N
10° 10´ 4426´´Ø
      

Adresse:   Furustadlia 14, 3232 Sandefjord

Telefon:     908 96 000

 

 

 

 

Minst en million år med god helse går tapt årlig som følge av trafikkstøy.

Bare luftforurensning er en større årsak til helseplager fra omgivelsene enn trafikkrelatert støy. Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge. 

Sandefjord står overfor store utfordringer knyttet til støy- og luftforurensing.   Aktiv forebygging gir mindre støy- og luftforurensing. Det er en grunnleggende rettighet å ferdes i sitt eget nærmiljø uten å føle frykt for liv og helse.    Nye moderne biler støyer mer enn sine forgjengere 20 år tidligere! Støymessig har den tekniske utviklingen gått i feil retning. Årsaken er sporty, fartspreget design, med bredere og hardere dekk, med stor markedsappell. Lekre å se på, vanskelig å overse, men også umulig å overhøre fordi dekkene bråker mer enn smale dekk når du kjører!   El-biler oppfattes vanligvis som ganske stillegående, men når farten øker til mer enn 40-50 km/t, melder også el-bilen seg inn i støykoret. Da vil støyen fra dekkene som ruller på veien, skape støy både inne i bilen og til omgivelsene. Når farten er blitt såpass høy, støyer el-bilen mer som konvensjonelle biler.   Det må praktiseres nulltoleranse overfor kommunal hverdagskriminalitet. Med det menes å unnlate å tilse at gjeldende fartsgrenser overholdes og at trafikken reguleres slik at trafikkstøy ikke er til skade for liv og helse. (jfr. forurensningsforskriften.)   Politikernes/kommuneoverlegens holdning er:   1.      Det er så vanskelig 2.      Når du bor der du bor må du finne deg i det   Jeg har klaget og fått disse svar både muntlig og skriftlig.    Fra kommunen har jeg mottatt skriftlige og muntlige begrunnelser som ikke har sine forankringer i noe lovverk. Ingen henvisninger til paragrafer har forekommet.    Offentlige tjenestemenn blir flakkende i blikket når helseskadelig støy- og luftforurensing kommer på tale. Hva er holdningen og hva er planen for gjennomføring?    Hvor er politikken? Hvorfor kjører så mange rundt med piggdekk? Piggdekkføre har vi ikke hatt i alle fall denne vinteren.   Det holder lenge med å se til at trafikken holder de fartsgrenser som allerede er fastsatt men som svært få overholder.  

Det haster å få noe orden på trafikken i sentrum før ferietiden setter inn; da er det ekstra ille.

Man trenger ikke finne seg i enhver støy fra kjøretøy. Det finnes nemlig en "kjøretøyforskrift" som setter grenser for tillatt lydnivå.

Politiet må forsterke kontrollen.

Jeg er overbevist om at mange av kjøretøyene som ferdens på veiene i Sandefjord-området, særlig på "sommerføre", overskrider disse grenseverdiene i stor grad.

I forskriften settes det en rekke grenser for lydnivå for personbiler, motorsykler og mopeder. Det finnes også en forskrift som fastslår at det ikke må foregå forstyrrende eller unødvendig kjøring ved bebyggelse.

Statens vegvesen må gjennomføre aksjoner for å kontrollere om for eksempel motorsykler overholder støyreglene.

 

Gunnar Strøm

Hjertnespromenaden 25B
3211 SANDEFJORD

915 16 990

post @strom.gs

Skype: gst0143